Politika privatnosti


Ovom Politikom privatnosti PhiAcademy doo Beograd-Voždovac (u daljem tekstu: ,,PhiAcademy“ ili ,,mi“) Vas obaveštava o obradi Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: ,,Podaci“) prilikom poručivanja i kupovine proizvoda na sajtu www.phishop.rs kao i o Vašim pravima i zahtevima za zaštitu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji i the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti EU, kako sledi:

1. Podatke obrađujemo

Mi obrađujemo Podatke koje primimo od Vas prilikom naručivanja proizvoda a koje nam dostavljate putem našeg sajta www.phishop.rs (u daljem tekstu: “Sajt“)

Podaci uključuju:

Vaše lične podatke: ime i prezime, država, adresa, grad, okrug (opciono), poštanski broj, telefon, adresa e-pošte, druga adresa za isporuku (opciono), poslovnu osposobljenost (opciono);

Podaci o vašoj kupovini: kupljeni proizvodi, količine i cene, broj profakture/fakture, datum i vreme kupovine, prethodne kupovine;

Podaci o vašem načinu plaćanja: npr. broj bankovnog računa ako se uplata vrši preko naoga za prenos…

Mi ne skupljamo I ne obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti.

2. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja slobodan pristanak lica koje davanjem svojih podataka na Sajtu se smatra da je dao saglasnost.

Ukoliko neko lice registruje drugu osobu i njegove lične podatke odgovornost je tog lica da osigura da osoba koja je registrovana bude upoznata sa ovom Politikom privatnosti i da je prihvata.

3. Svrhe za koje se obrađuju Podaci

Podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka i za određene svrhe i za određeni period. U nastavku su navedene najvažnije koja je svrha, trajanje i pravni osnov obrade. Ako prikupljamo Podatke od Vas u druge svrhe, obavesti ćemo Vas posebno pre prikupljanja tih podataka.

3.1. Kupovina proizvoda

Svrha: Obrađujemo Podatke koje navedete prilikom kupovine proizvoda u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema Vama.

Pravni osnov: Podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti.

Trajanje: Do povlačenja Vaše saglasnosti.

3.2. Newsletter

Svrha: Obrađujemo Podatke koje Vi dostavljate prijavljivanjem na Newsletter na Sajtu, a u svrhu direktnog marketinga. To znači da ćemo Vam slati personalizovane informacije na e-mail i obaveštavati Vas o ponudama, uslugama i događajima koje organizuje PhiAcademy i njena povezana društva (npr. PhiAcademy gmbh, Austrija and Craftmaster gmbh, Austrija), a za koja verujemo, na osnovu Vaših Podataka, da Vas mogu interesovati.

Pravni osnov: Podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti. Svoju saglasnost možete povući u svakom trenutku, slanjem imejla na sledeću adresu: orders@phi-academy.com ili pritiskom na link za odjavu, koji se nalazi u svakom e-mailu u kom dobijete Newsletter.

Trajanje: Do povlačenja Vaše saglasnosti. Najkasnije, u roku od 30 dana od trenutka povlačenja vaše saglasnosti, svi Podaci (uključujući i njihove kopije), biće obrisani.

3.3. Marketing

Svrha: Vaše Podatke obrađujemo za potrebe direktnog marketinga u vezi sa ponudama, uslugama i događajima koje organizuje PhiAcademy i povezana društva (npr. PhiAcademy GmbH i CraftMaster gmbh). Možda ćemo kombinovati Podatke koje smo prikupili mi ili naši pružaoci usluga, kako bismo kreirali detaljnu sliku potreba i interesovanja naših korisnika.

Pravni osnov: Gore pomenute Podatke obrađujemo po osnovu naših opravdanih interesa u smislu direktnog marketinga i reklamiranja.

Trajanje: Vaši Podaci će se obrađivati dok Vi ne izrazite neslaganje sa istim. Nakon što uložite prigovor Vaši Podaci će biti obrisani.

3.4. Reklamacija

Svrha: Vaše Podatke koje nam dostavljate prilikom podnošenja reklamacije obradjujemo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

Pravni osnov: Podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti i zakonskih propisa koji regulišu postupak rešavanje reklamacije.

Trajanje: Vaši Podaci će se obrađivati dok Vi ne izrazite neslaganje sa istim. Nakon što uložite prigovor Vaši Podaci će biti obrisani u roku od 7 dana..

Navedeni podaci biće i korišćeni i u postupku podnete reklamacije na kupljene proizvode preko Sajta.

Pored toga, Vaše Podatke obrađujemo samo dok za to postoji zakonska obaveza ili su nam potrebni Podaci za vršenje ili odbranu pravnih zahteva.

4. Lica koja koriste podatke

U sklopu PhiAcademy I njenih povezanih kompanije PhiAcademy GmbH and CraftMaster gmbh, zaposlena lica će primati vaše Podatke koji su im potrebni za gore navedene svrhe. Ako smo zakonski obavezni na to, takođe ćemo preneti vaše Podatke nadležnim javnim organima. Pored toga, kompanije sa kojima sarađujemo (posebno provajderi IT usluga i kurirske službe) dobiće Vaše Podatke ako su im potrebni za ispunjavanje njihovih zadataka. Ovi provajderi su dužni da poverljivo postupaju sa svim podacima, da ih obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno za njihovo pružanje usluga i pružaju svoje aktivnosti obrade u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Ako ove kompanije pružaju svoje aktivnosti obrade van Evropskog ekonomskog prostora, postoje odgovarajuće mere zaštite kako bi se osigurao odgovarajući nivo zaštite podataka.

Vaše Podatke prenosimo sledećim primaocima:

NAZIV KOMPANIJEREGISTROVANA ADRESAMESTO OBRADE
AKS EXPRESS KURIR dooObilazni put bb, Šabac, SrbijaSrbija
Hetzner Online GmbHIndustriestraße 25,
91710 Gunzenhausen
Nemačka
Google (samo za marketing)Mountain View, 1600 Amphitheatre ParkwayUSA
Facebook (samo za marketing)Menlo Park, CA 94025,USA
The Rocket Science Group LLC -MailChimp (samo za marketing)675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308USA

5. Obaveza dostavljanja Vaših Podataka

Da bismo mogli da Vam pružimo uslugu- dostaviti poručene proizvode ili Newsletter – neophodno je da navedete Podatke koji su nam potrebni za obavljanje naših ugovorenih ili dobrovoljnih usluga. Ti Podaci su označeni sa (*) kao obavezni. Ako ne navedete te obavezne Podatke, nećemo moći da pružamo naše usluge.

6. Kolačići

6.1 Tehnički nužni kolačići

Na našem Sajtu koristimo kolačiće koji su male datoteke sačuvane na Vašem uređaju (veb pretraživaču, engl. “Web browser”). Nakon sledeće posete našem Sajtu pomoću istog uređaja, informacije sačuvane u kolačićima biće vraćene na naš Sajt. Podatk e prikupljene putem ovih kolačića koristimo da bolje predstavimo naš Sajt i da ponude prilagodimo korisnicima, npr. kako bismo procenili upotrebu naše Sajta. Neki kolačići ostaju sačuvani na Vašem uređaju dok ih ne obrišete. Oni omog ućavaju nam da prepoznamo Vaš veb pretraživač prilikom vaše sledeće posete. Ostali kolačići se čuvaju samo na našem Sajtu tokom trajanja vaše posete.

Koristimo sledeći kolačić:

Naziv kolačića Svrha Period čuvanja
PHPSESSID Vaša sesija ID na serveru 1 sat

Ovaj kolačić je tehnički neophodan za prezentaciju Sajta. Možete da deaktivirate podešavanje kolačića u podešavanjima Vašeg veb pretraživača. Imajte na umu da generalna deaktivacija kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg Sajta.

6.2 Google Analitika

Pored tehnički nužnih, mi koristimo kolačiće Google Analitike, a sve radi usluge analize Sajta koju pruža Google LLC (u daljem tekstu „Google“). Ovi kolačići prenose podatke o Vašoj upotrebi Sajta na Google server u SAD. Međutim, Google će vašu IP adresu skratiti pre prenosa i preneti podaci se više ne mogu povezati sa Vama. Google će koristiti ove informacije za procenu opštih podataka o upotrebi našeg Sajta i za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na Sajtu. Ako želite da sprečite upotrebu kolačića Google Analitike, to možete učiniti preko podešavanja pregledača (pogledajte odeljak 6.1) ili možete instalirati dodatak za pregledač dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informacije o tome kako Google i njegova povezana društva koriste podatke i vrše skladištenje molim pogledajte Google Politiku privatnosti koja je trenutno dostupna na: https://www.google.com/privacy.html.

Kolačići Google Analitike Svrha Period skladištenja
_gat Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta
_gid _gid Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta
_ga Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta

6.3 FACEBOOK AUDIENCE PIXEL

Mi takođe koristimo Facebook Audience Pixel alat za analizu kompanije Facebook Ireland Limited ili Facebook Inc. za merenje efikasnosti našeg oglašavanja. Piksel prikuplja informacije o korišćenju Sajta, kao na primer kada se Sajt koristi, i te informacije prosleđuje Facebook serverima u Irskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Ove informacije se takođe mogu ukrstiti sa drugim podacima na Facebooku ili našim informacijama koje imamo o Vama. Svi podaci prikupljene ovim načinom Facebook kodira koristeći „hashes“. Facebook Ireland Limited nalazi se u Evropskoj uniji; Facebook Inc. nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i ima sertifikat o zaštiti privatnosti koji osigurava zaštitu Vaših podataka.

Prikupljanje podataka putem Facebook Pixel odvija se samo uz Vaš pristanak. Ovu saglasnost možete u bilo kom trenutku da povučete. Poređenje podataka sa podacima koje smo čuvali zasnovan je na našem legitimnom interesu za marketing.

7. Vaša prava u vezi obrade vaših Podataka

Vi imate pravo:

  • da zahtevate informacije koji se Vaši lični Podaci obrađuju);
  • da se isprave ili izbrišu Vaši Podaci;
  • da ograničite obradu Vaših Podataka;
  • da povučete svoj pristanak;
  • da prigovorite na obradu Vaših Podataka;
  • da se prenesu Podaci;

U slučaju da verujete da mi vršimo nedozvoljenu obradu Vaših Podataka molimo Vas da nas kontaktirate kako bi na najbrži način mogli da reagujemo. Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu u Srbiji: www.poverenik.rs.

8. Automatizovana obrada i profilisanje

Mi ne vršimo automatizovanu obradu Podataka niti profilisanje.

9. Koga možete da kontaktirate?

Ukoliko imate pitanja ili zahteve, možete da nas kontaktirate direktno putem slanja pismena na adresu ili e-mail:

adresa: Bulevar Oslobodjenja 137, Voždovac, 11000 Beograd, Republika Srbija

e-mail: orders@phi-academy.com